Uchwały podjęte na VII sesji Rady Gminy w dniu 27 marca 2019 r.