Uchwały podjęte na I sesji Rady Gminy w dniu 21 listopada 2018 r.