Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 7/2018 na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2018

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

Zgodnie z warunkami ogłoszonego konkursu ofert z dnia 11.05.2018r. na dofinansowanie zadania publicznego na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 )informuję, że w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna nie złożono żadnej oferty z zakresu udzielania pomocy społecznej rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

W związku z powyższym otwarty konkurs ofert na w/w zadanie zostaje unieważniony.

Wójt Gminy   
Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2018-06-25 10:33:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2018-06-25 10:34:53)