Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

Małkinia Górna, 30.11.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

 

                Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Nozderka, zamieszkała w Małkini Górnej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonej procedury kwalifikacyjnej, Komisja za najlepszą ofertę uznała kandydaturę Pani Agnieszki Nozderka, która spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownika socjalnego. W przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną z zakresu ustawy o pomocy społecznej i uzyskała najwyższą ilość punktów a także predyspozycjami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kierownik                               
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej

Katarzyna Sobieska                     

Wytworzył:
Katarzyna Sobieska
(2017-11-30)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-12-01 11:52:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-12-01 12:04:32)