Unieważnienie zapytania ofertowego dot. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna

Małkinia Górna, dnia 4 sierpnia 2017 roku.

 

PGP.271.2.2017

 

 

Uczestnicy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego

 

 

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, unieważnia zapytanie ofertowe numer PGP.271.2.2017 z dnia 10 lipca 2017 roku na zadanie pod nazwą „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Orło, gmina Małkinia Górna”.

Zgodnie z punktem XIV (Unieważnienie postępowania) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna

Bożena Kordek

Załącznik:

Unieważnienie zapytania ofertowego

Wytworzył:
Udostępnił:
Aleksandra Socik
(2017-08-04 11:59:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Aleksandra Socik
(2017-08-04 12:16:14)