Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nr 2/2017 na realizację zadania publicznego nr 3 w Gminie Małkinia Górna w 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego nr 3 w Gminie Małkinia Górna z dnia 28.04.2017 r. z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym  -  zgłoszone zostały dwie oferty przez:

  1. Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3/9,
  2. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, ul. Biegańskiego 3/9,

 

Powołana zarządzeniem nr 68/2017 Wójta Gminy Komisja Konkursowa przeanalizowała poprawność ofert od względem formalnym i merytorycznym. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, postanowił przyznać dofinansowanie na realizację zadania publicznego poprzez zlecenie w formie wsparcia zadania z zakresu „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”: Stowarzyszeniu „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3/9, w wysokości 7 600 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych).

 

 

 

Wójt  Gminy           
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2017-06-28)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-06-30 16:02:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-06-30 16:02:31)