Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji

Informacja
o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
ds. inwestycji

W wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ogłoszonego w dniu 2 czerwca 2017 r., wybrany został Pan Piotr Przewoźny zam. w Kiełczewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Wybrany kandydat w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą oraz predyspozycjami, które gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. inwestycji. Komisja Rekrutacyjna przyznała mu najwyższą liczbę punktów.

Wójt Gminy   
Bożena Kordek

Wytworzył:
Izabela Szymańska
(2017-06-30)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-06-30 12:15:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-06-30 12:16:55)