Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 05 czerwca 2017 r.