Wynik ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna z zakresu ochrony i promocji zdrowia „Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia” nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony.

 

Wójt  Gminy        
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2017-04-25)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2017-04-26 14:16:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2017-04-26 14:17:27)