Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada 2016 r.