Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie przebudowy drogi gminnej Treblinka - Borowe.

INW 271.1.26.2016                                                                                                                              

                                                                                                                                             Małkinia Górna dnia 18.08.2016 r.

 

 

Zawiadomienie  o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Gmina Małkinia Górna informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na wykonanie przebudowy drogi gminnej Treblinka - Borowe, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul Sitarska 1, 18 -300 Zambrów.

 

Uzasadnienie

 

Dokonano oceny złożonych ofert wg kryterium:

1. cena oferty – 100.  liczona, wg algorytmu: C =  oferta z najniższą ceną  : cena oferty badanej x 100, C -  ilość punktów obliczona dla badanej oferty,

Złożono dwie oferty.

Oferta nr 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

Kryterium cena – 100 pkt

 

Oferta nr 2. VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15 m 8, 07-410 Ostrołęka

Kryterium cena – 86,96 pkt

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-08-22 10:22:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-08-22 10:23:16)