Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Gminy w dniu 21 lipca 2016 r.