Wynik ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie wsparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2016 roku.

Małkinia Górna, 29.07.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie wsparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych złożono ofertę, która nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

W związku z powyższym otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony.

 

Wójt  Gminy           
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2016-07-29)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-08-01 15:21:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-08-01 15:21:36)