Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę krzeseł

Małkinia Górna, dnia 30 czerwiec 2016 r.

 

 

INW 271.1.09.2016

 

 

 Uczestnicy postępowania

o udzieleniu zamówienia publicznego

 

 

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą

Dostawa krzeseł bankietowych 100 szt.” z dnia 10 czerwca 2015 roku.

 

Gmina Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna, unieważnia przedmiotowe postępowanie w ramach zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą „Dostawa krzeseł bankietowych 100 szt.” z dnia 10 czerwca 2015 roku.

 

Zamawiający informuje, że we wskazanym terminie do Zamawiającego wpłynęło dwanaście ważnych, spełniające wymagania formalne ofert cenowych. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Kwota najniższej oferty przekracza środki Zamawiającego przewidziane na realizację zadania.

 

Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani

o unieważnieniu drogą mailową.

 

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

Unieważnienie w wersji pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2016-06-30 11:46:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2016-06-30 11:48:40)