Wynik ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie wsparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych w 2016 roku.

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie wsparcia społecznego dla osób starszych i niepełnosprawnych – „ Spotkanie integracyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych” -  nie zgłoszono żadnej oferty.

W związku z powyższym otwarty konkurs ofert zostaje unieważniony.

 

Wójt  Gminy           
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2016-06-07)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-06-08 13:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-06-08 13:10:05)