Wynik ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku

Małkinia Górna, 20.05.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna z zakresu ochrony i promocji zdrowia – „ Działania z zakresu popularyzacji zdrowego stylu życia” -  zgłoszona została jedna oferta przez Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3/9.

Powołana zarządzeniem nr 46/2016 Wójta Gminy Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z powyższym Stowarzyszeniu „Małkiński Krąg” postanowiono przyznać na rok 2016 dotację w wysokości 10 000 złotych.

 

Wójt  Gminy    
mgr Bożena Kordek

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-05-25 15:44:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-05-25 15:49:51)