Wynik ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.

O G Ł O S Z E N I E
wyników otwartego konkursu ofert na realizację

zadania publicznego

   W wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Małkinia Górna w zakresie pomocy społecznej – Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z gminy Małkinia Górna: „Prowadzenie zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci oraz kształtujące akceptowalne postawy społeczne” -  zgłoszona została jedna oferta przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Warszawie, ul. Kredytowa    1A/13.

   Powołana zarządzeniem nr 26/2016 Wójta Gminy Komisja Konkursowa stwierdziła, że oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

   W związku z powyższym Towarzystwu Przyjaciół Dzieci postanowiono przyznać na rok 2016 dotację w wysokości 21 500 złotych.

 

 

Wójt Gminy Małkinia Górna
mgr Bożena Kordek  

Wytworzył:
Wiesława Augustyniak
(2016-04-05)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2016-04-05 14:54:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2016-04-05 14:54:38)