Uchwały podjęte na XI sesji Rady Gminy w dniu 16 lipca 2015 r.