Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Gminy 4 października 2013 r.