Wykaz referatów i stanowisk pracy

Referat Organizacyjny i Kadr

tel. 29 644 29 89; 29 644 29 82 lub sekretariat 29 644 80 00

Izabela Szymańska – Kierownik Referatu
e-mail: iszymanska@malkiniagorna.pl

Anna Spalitabaka – inspektor ds. organizacyjnych i kadr
e-mail: aspalitabaka@malkiniagorna.pl

Edyta Frydrych – inspektor ds. kancelaryjno-technicznych
e-mail: efrydrych@malkiniagorna.pl

Beata Dębkowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy
e-mail: bdebkowska@malkiniagorna.pl

Marta Skibniewska - starszy archiwista
e-mail: mskibniewska@malkiniagorna.pl

 

Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania

tel. 29 644 29 72; 29 644 29 73; 29 644 29 76; 29 644 29 77
lub sekretariat 29 644 80 00

Marzena Kulesza  – Skarbnik Gminy pełniąca jednocześnie funkcję Kierownika Referatu
e-mail: mkulesza@malkiniagorna.pl

Renata Rostkowska – inspektor ds. księgowości budżetowej
e-mail: rrostkowska@malkiniagorna.pl

Teresa Mikołajczyk – inspektor ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych
e-mail: tmikolajczyk@malkiniagorna.pl

Anna Konferowicz - samodzielny referent ds. księgowości budżetowej placówek oświatowych
e-mail: akonferowicz@malkiniagorna.pl

Romualda Młynarczyk – inspektor ds. rachuby płac
e-mail: rmlynarczyk@malkiniagorna.pl

Danuta Ratyńska - specjalista ds. rachuby płac
e-mail: dratynska@malkiniagorna.pl

Grażyna Chaberska – inspektor ds. księgowości podatkowej
e-mail: gchaberska@malkiniagorna.pl

Maria Siwek – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
e-mail: msiwek@malkiniagorna.pl

Agata Sadowska – inspektor. ds. wymiaru podatków i opłat
e-mail: asadowska@malkiniagorna.pl

Wacława Biegaj – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
e-mail: wbiegaj@malkiniagorna.pl

Elżbieta Karwowska - inspektor ds. obrotów kasowych
e-mail: ekarwowska@malkiniagorna.pl

Iwona Borowa - inspektor ds. księgowości budżetowej
e-mail: iborowa@malkiniagorna.pl

 

Referat Inwestycji i Infrastruktury Technicznej

tel. 29 644 29 85 lub sekretariat 29 644 80 00

Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu
e-mail: eprzywozna@malkiniagorna.pl

Adam Pławski – inspektor ds. inwestycji
e-mail: aplawski@malkiniagorna.pl

Piotr Przewoźny – podinspektor ds. inwestycji
e-mail: pprzewozny@malkiniagorna.pl

 

Referat Planowania i Gospodarki Przestrzennej

tel. 29 644 29 81; 29 644 29 78 lub sekretariat 29 644 80 00

Ewa Orłowska – Kierownik Referatu
e-mail eorlowska@malkiniagorna.pl

Janina Zając – inspektor ds. planowania i gospodarki przestrzennej
e-mail: jzajac@malkiniagorna.pl

Olga Kropop-Przewoźna - podinspektor ds. planowania i gospodarki przestrzennej
e-mail: okropop@malkiniagorna.pl

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług

tel. 29 644 29 88; 29 644 29 78 lub sekretariat 29 644 80 00

Bogusława Łupińska – Kierownik Referatu
e-mail: blupinska@malkiniagorna.pl

Lidia Wileńska – inspektor. ds. nieruchomości, rolnictwa i gospodarki gruntami
e-mail: lwilenska@malkiniagorna.pl

Iwona Jarząbek – inspektor ds. handlu i usług
e-mail: ijarzabek@malkiniagorna.pl

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

tel. 29 644 29 83, 29 644 29 97 lub sekretariat 29 644 80 00

Aldona Sikorska – inspektor ds. ochrony środowiska
e-mail: asikorska@malkiniagorna.pl

Wiesława Zawisza – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
e-mail: wzawisza@malkiniagorna.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste

tel. 29 644 29 84; 29 644 29 86 lub sekretariat 29 644 80 00

Ewa Ferenc – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
e-mail: eferenc@malkiniagorna.pl

Alicja Ołdakowska – inspektor ds. ewidencji ludności
e-mail: aoldakowska@malkiniagorna.pl

Aneta Liszewska - inspektor ochrony danych
e-mail: aliszewska@malkiniagorna.pl; iodo@malkiniagorna.pl
tel. 29 644 29 95

Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-mail: waugustyniak@malkiniagorna.pl
tel. 29 644 29 78 lub sekretariat 29 644 80 00

Danuta Barszcz – inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych

e-mail: dbarszcz@malkiniagorna.pl
tel. 29 644 29 74 lub sekretariat 29 644 80 00

Urszula Rytel – inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami

e-mail: promocja@malkiniagorna.pl
tel. 29 644 29 87

Agata Małkińska – inspektor ds. obronności

e-mail: akozikowska@malkiniagorna.pl
tel. 29 644 29 84

Barbara Sokołowska - specjalista ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych

tel. 29 644 87 96
e-mail: bsokolowska@malkiniagorna.pl

Piotr Konferowicz – starszy informatyk

tel. 29 644 29 80 lub sekretariat 29 644 80 00
e- mail: admin@malkiniagorna.pl

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-10-04 09:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Dębkowska
(2020-01-21 08:07:48)