Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Gminy 12 czerwca 2013 r.