II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo- usługową oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

102/3 o pow. 830 m²

102/4 o pow. 647 m²

położonych w m. Zawisty Nadbużne.
 

Cena wywoławcza:

Działka nr 102/3 – 66 400,00 zł /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych/

Działka nr 102/4 – 51 760,00 zł /słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych/

Przetarg odbędzie się w dniu 14 lutego 2012 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy .

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy do dnia 10 lutego 2012 roku do godz. 12.00.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu .

Informacje pod numerem telefonu 29 644 29 88.
Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2011-12-29)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-12-30 09:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-12-30 09:19:04)