przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, znajdującej się w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej oznaczonej numerem ewidencyjnym 811/2

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, znajdującej się w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej oznaczonej numerem ewidencyjnym 811/2 o pow. 1065 m² położonej w m. Rostki Wielkie.

 

Cena wywoławcza: 90 525,00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych/.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy .

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy do dnia 14 listopada 2011 roku do godz. 12.00.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu .

Informacje pod numerem telefonu 29 644 29 88
Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2011-10-11)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-10-13 09:06:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-10-13 09:06:30)