II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym częściami wspólnymi budynku i udziałem w prawie własności w nieruchomości gruntowej nr 679 położo

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym częściami wspólnymi budynku i udziałem w prawie własności w nieruchomości gruntowej nr 679 położonego w m. Prostyń.

 

powierzchnia użytkowa lokalu          --           59,94 m²

powierzchnia pomieszczenia przynależnego -    7,98
 

Cena wywoławcza         -       109 486, 00 zł/słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych/.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 roku o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy .

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy do dnia 14 listopada 2011 roku do godz. 12.00 .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu .

Informacje pod numerem telefonu 29 644 29 88
Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2011-10-11)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-10-13 08:50:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-10-13 08:51:48)