II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oznaczonej numerem ewidencyjnym 4

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi oznaczonej numerem ewidencyjnym 443/1 o pow. 0,1312 ha położonej w m. Kiełczew.

 

Cena wywoławcza: 26 400,00 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych/.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy .

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Urzędu Gminy do dnia 14 listopada 2011 roku do godz. 12.00.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu .

Informacje pod numerem telefonu 29 644 29 88
Wytworzył:
Bogusława Łupińska
(2011-10-11)
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2011-10-13 08:47:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2011-10-13 08:48:08)