☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w m. Prostyń

Wójt Gminy Małkinia Górna ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w m. Prostyń stanowiących mienie gminne :

 

Nr działki        powierzchnia              cena wywoławcza netto

1134/1             1015 m²          32 255,60 zł

1134/2             1040 m²          31 200,00 zł

1134/3             1466 m²          46 590,80 zł

1134/4             1289 m²          38 670,00 zł

Nie stwierdza się żadnych obciążeń i zobowiązań do w/w nieruchomości.

Na powyższe nieruchomości przeprowadzono przetargi w następujących terminach :
 

                                                  I- 18.08.2010r          II- 28.10.2010r.

Zaliczka wynosi 10% ceny wywoławczej .

Zaliczkę należy wnieść w gotówce do kasy Urzędu Gminy najpóźniej do dnia 21.01.2011r.

do godz. 12.00. Uchylenie się od zawarcia umowy skutkuje utratą zaliczki .

Zaliczka wpłacona przez uczestnika , który wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnicy biorący udział w rokowaniach winni złożyć pisemne zgłoszenie do  dnia 18.01.2011r. do godz. 15.00 w zaklejonych kopertach .

Zgłoszenie powinno zawierać :

- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot ,

- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty ,

- proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań ,

Rokowania odbędą się dnia 26.01.2011r.    o godz. 10:00   w Urzędzie Gminy Małkinia Górna

Osobami upoważnionymi do odbioru zgłoszeń są: Bogusława Łupińska pok. Nr 4 Urząd Gminy Małkinia Górna .

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się telefonicznie /029/644 29 88 lub osobiście w pok. Nr 4 UG Małkinia Górna do dnia 21.01.2011r do godz. 12.00 .

Urząd Gminy Małkinia Górna informuje ,że ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości .
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2010-12-10 10:43:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2010-12-10 10:47:59)
 
 
ilość odwiedzin: 2419034

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X