☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 26.05.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego dot. Zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2010/2011

 

Małkinia Górna, dn. 02.11.2010r.
GPI. 341-2/2010


 
ZAWIADOMIENIE


 
Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Małkinia Górna w sezonie 2010/2011w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655, z późn. zmianami/, oraz na podst. art. 92 wyżej wymienionej ustawy, wybrano ofertę firmy EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin za cenę 85 011,50 zł brutto, jako ofertę najkorzystniejszą - najniższa cena. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się następującym kryterium: cena – 100%. Wyżej wymienionej ofercie w kryterium „cena” przyznano 100,00 pkt.

 
Uzasadnienie

 
Zgodnie z rozdz. VIII SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następującego kryterium: cena oferty 100 pkt, liczone wg algorytmu Wp= Cmin : Cof x 100, gdzie Wp – ilość punktów obliczona dla badanej ofert, Cmin – cena minimalna w złotych, Cof – cena badanej oferty w złotych.

 
W wyżej wymienionym postępowaniu złożono dwie oferty.
Drugą ofertę złożyła firma Transportowo - Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą 07-320 Małkinia Górna, ul. M.C. Skłodowskiej 3, za cenę 117 697,86 zł brutto i przyznano jej 72,23 pkt.
Otrzymują wszyscy uczestnicy postępowania.
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2010-11-02 13:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2010-11-02 13:37:26)
 
 
ilość odwiedzin: 3090492

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X