☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanej decyzji środowiskowej - droga ul. Witosa

 

                                                                                    Małkinia Górna, dnia 23.07.2010r.
RSH 7625/3-8/2010

 

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. / oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 /,

 
i n f o r m u j ę

 

 
że w dniu 23.07.2010r. została wydana przez Wójta Gminy Małkinia Górna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Jana Pawła, na działkach nr ewid. 2450, 2375, 2382, 2449, 2395, 2483, 2347, 2384, 2383, 2484, 2485, 2346 w m. Małkinia Górna.
Z treścią niniejszej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, w terminie do 19.08.2010r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-07-23 12:33:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-07-23 12:34:30)
 
 
liczba odwiedzin: 3293835

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X