☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zawiadomienie stron o zakończonym postępowaniu administracyjnym - droga ul. Witosa

 

                                           Małkinia Górna, dnia 12.07.2010r.


 

RSH 7625/3-6/2010


 
 

Z A W I A D O M I E N I E


 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się Strony, że Wójt Gminy Małkinia Górna:

  1. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 25.06.2010r., znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-AM-6614-1117/10 stwierdzającego, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej - opinia sanitarna z dnia 16.06.2010r., znak ZNS.7120-44/133/AK/10 stwierdzającej, że sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagane,

  3. po wydaniu postanowienia z dnia 05.07.2010r., znak RSH 7625/3-4/2010 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zakończył postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Jana Pawła.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3 od 14.07.2010r. do 20.07.2010r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-07-15 15:47:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-07-15 15:49:15)
 
 
liczba odwiedzin: 3293606

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X