☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - droga ul. Witosa

 

                                                        Małkinia Górna, dnia 06.07.2010r.


 

RSH 7625/3-5/2010


 


 


 


 


 

O B W I E S Z C Z E N I E


 


 


 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. /


 

i n f o r m u j ę


 

że w dniu 05.07.2010r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Witosa wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Jana Pawła II zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie nr RSH 7625/3-4/2010 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº do 16ºº pokój nr 3.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-07-09 12:55:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-07-09 12:56:32)
 
 
ilość odwiedzin: 2418086

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X