☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie o wydanej decyzji w Glinie

 

                                                               Małkinia Górna, dnia 24.05.2010r.

 

 
RSH 7625/2-9/2010

 

 

 

 
OB W I E S Z C Z E N I E

 

 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. /

 
i n f o r m u j ę

 
że w dniu 24.05.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie infrastruktury istniejącego gospodarstwa wiejskiego zajmującego się hodowlą bydła w docelowej obsadzie ok. 120 DJP w m. Glina gm. Małkinia Górna na działkach o nr ew. 391/1, 391/2, 391/3, 393/1, 393/2, 395.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3, od poniedziałku do piątku w terminie od 25.05.2010r. do 07.06.2010r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-05-25 14:35:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-05-25 14:45:05)
 
 
liczba odwiedzin: 3297503

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X