☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Unieważnienie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot Budowy boiska do piłki nożnej oraz bieżni i rzutni przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2 w Małkini Górnej

 

Małkinia Górna, dnia 14.04.2010
INW 341-02/2010

 

 
wszyscy Wykonawcy którzy złożyli ofertę

 
Zawiadomienie

 
Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 233, poz. 1655, ze zmianami), zwane dalej Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego,numer ogłoszenia: 56102 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dotyczącego „Budowy boiska do piłki nożnej oraz bieżni i rzutni przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum Publicznym nr 2 w Małkini Górnej”.
Uzasadnienie

 
Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W toku postępowania stwierdzono, iż nie jest możliwe żądanie od Wykonawców dokumentów które nie mieszczą się w treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie dokumentów, jakie może żądać od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z 2009 Nr 226 poz. 1817).

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2010-04-15 14:40:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2010-04-15 14:41:27)
 
 
ilość odwiedzin: 2417118

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X