☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Piątek 19.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zawiadomienie o zakończonym postepwoaniu adminsitracyjnym droga relacji Glina - Sumiężne

 

                                                     Małkinia Górna, dnia 07.04.2010r.


 


 

RSH 7625/1-9/2010


 


 

Z A W I A D O M I E N I E


 


 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / zawiadamia się Strony, że Wójt Gminy Małkinia Górna:

  1. po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 19.03.2010r., znak RDOŚ-14-WOOŚ-II-OŁ-6614-354/10 stwierdzającego, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 08.03.2010r., znak ZNS.7120-21/39/AK/10 również stwierdzającego, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagany,

  3. po wydaniu postanowienia z dnia 31.03.2010r., znak RSH 7625/1-7/2010 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

zakończył postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego relacji Glina – Sumiężne przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 258, 343, 452 w obrębie geodezyjnym Sumiężne na terenie gminy Małkinia Górna.

Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. nr 3 w terminie do 28.04.2010r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-04-08 11:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-04-08 12:04:01)
 
 
ilość odwiedzin: 2340529

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X