☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Poniedziałek 23.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu droga Glina - Sumiężne

 

 

                                                                               Małkinia Górna, dnia 31.03.2010r.
RSH 7625/1-8/2010

 

 

 

 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. /

 
i n f o r m u j ę

 

 
że w dniu 30.03.2010r.. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na na przebudowie drogi gminnej transportu rolniczego relacji Glina – Sumiężne przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 258, 343, 452 w obrębie geodezyjnym Sumiężne na terenie gminy Małkinia Górna zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie nr RSH 7625/1-7/2010 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2010-03-31 15:01:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2010-03-31 15:06:16)
 
 
liczba odwiedzin: 3293596

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X