☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Sobota 20.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

decyzja w sprawie umorzenia postepowania - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Małkinia Górna oraz Zawisty Nadbużne

 

                                                                          Małkinia Górna, dnia 10.12.2009r.
RSH 7625/13-3/2009

 

 

 

 
D E C Y Z J A

 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1990r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. /

 

 
p o s t a n a w i a m

 

 
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małkinia Górna ul. Nurska oraz we wsi Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna.

 

 
U z a s a d n i e n i e

 

 
W dniu 04.11.2009r. Gmina Małkinia Górna zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małkinia Górna ul. Nurska oraz we wsi Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm. /, sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko mogą wymagać kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.
Po przeanalizowaniu dokumentów oraz w związku z pismem z dnia 02.12.2009r. Przedsiębiorstwa Projektowo – Wykonawczego „ SAN-INSTAL ” s.c. z Ostrołęki stwierdzono, że powyższa inwestycja nie jest kanałem zbiorczym do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych, w związku z powyższym analizowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wójta Gminy Małkinia Górna.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Małkinia Górna w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 
Otrzymują:
1. Urząd Gminy
Referat Inwestycji
2. a/a
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-12-17 08:34:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-12-17 08:39:00)
 
 
ilość odwiedzin: 2341754

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X