☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniki przetargu nieograniczonego dot dowozu uczniów do szkół od stycznia do grudnia 2010 r.

Małkinia Górna dnia 29 października 2009 r.

Nr sprawy 341/4/2009

wszyscy uczestnicy postępowania


 

Zawiadomienie

Wójt Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), na „Dowóz uczniów do szkół od stycznia do grudnia 2010 r.”, na podstawie art. 92 ust. 1 w/w ustawy wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W wyznaczonym terminie zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

dla zadania A – trasa nr 1+2 – wybrano ofertę wykonawcy nr 1:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce Spółka Akcyjna, 07-412 Ostrołęka, ul. Zawadzkiego 1. Cena oferty brutto – 106.141,20 zł brutto złotych – liczba punktów – 100,0.

dla zadania B – trasa nr 3 – wybrano ofertę wykonawcy nr 2:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „18-stka” W. Kowalczyk, I. Cwalina, 18-305 Szumowo, ul. Szkolna 2. Cena oferty brutto – 189.000,00 zł brutto złotych – liczba punktów – 100,0.

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 18 SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów: cena oferty – 100 pkt liczona wg algorytmu: C = [Cmin : Cx] x 100, C - ilość punktów przyznanych danej ofercie.

Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-10-30 08:43:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-10-30 08:43:52)
 
 
ilość odwiedzin: 3097316

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X