☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 24.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej ul. Leśna przy Szkole w Małkini Górnej

 

                                                              Małkinia Górna, dnia 13.10.2009r.
RSH 7625/11-8/2009

 

 


 

 
O B W I E S Z C Z E N I E

 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. / oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 /
i n f o r m u j ę

 
że w dniu 09.10.2009r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej – ul. Leśna – przy Szkole, od km. 0+000.00 do km 0+174,46 na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 2433, 2421, 2426, 2422, 2425, 2423, i 2424 obręb Małkinia Górna i na działce nr 1513/1 obręb Kańkowo na terenie gminy Małkinia Górna, została wydana przez Wójta Gminy Małkinia Górna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RSH 7625/11-7/2009.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3, w terminie od 14.10.2009r. do 03.11.2009r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-10-14 13:07:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-10-14 13:07:42)
 
 
liczba odwiedzin: 3293804

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X