☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

zawiadomienie o zakończonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla drogi przy szkole - ul. Leśna w Małkini Górnej

 
                                                                         Małkinia Górna, dnia 16.09.2009r.
RSH 7625/11-6/2009

Z a w i a d o m i e n i e


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. / zawiadamia się strony , że Wójt Gminy Małkinia Górna :
  1. po zasięgnięciu opinii Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14.08.2009r., znak ROŚ.7633-1-68/09 wyrażającego opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17.08.2009r., znak ZNS.7120-66/250/AK/09 stwierdzającego, że obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia nie jest wymagany,
  2. po wydaniu postanowienia z dnia 03.09.2009r. znak RSH 7625/11-5/2009 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
zakończył postępowanie administracyjne w sprawie wdania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej – ulicy Leśnej – przy szkole, od km 0+000,00 do km 0+174,46 na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 2433, 2421, 2426, 2422, 2425, 2423, i 2424 obręb Małkinia Górna i na działce nr 1513/1 obręb Kańkowo na terenie gminy Małkinia Górna.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie w tym: postanowieniem Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej , postanowieniem Wójta Gminy Małkinia Górna, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1, pok. Nr 3 w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Otrzymują:

  1. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
          ul. 3 Maja 30
          07-300 Ostrów Mazowiecka
  1. BIP Urzędu Gminy Małkinia Górna
  2. a/a


Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-09-16 08:46:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-09-16 08:49:58)
 
 
liczba odwiedzin: 3297406

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X