☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stro o wydanym postanowieniu - droga powiatowa Króle Duże - Zawisty Podleśne

                                                          Małkinia Górna, dnia 09.09.2009r.

RSH 7625/10-6/2009

O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. /


i n f o r m u j ęże w dniu 04.09.2009r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej 2652W (23585) i 2653W (23586 i 28507) Króle Duże – Jasienica – Nieskórz – Daniłowo – Kańkowo – Zawisty Podleśne o długości 19 000 m zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie nr RSH 7625/10-5/09 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3, w terminie od 10.09.2009r. do 30.09.2009r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-09-10 10:33:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-09-10 10:37:33)
 
 
liczba odwiedzin: 3297451

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X