☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Poniedziałek 22.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanej decyzji środowiskowej - droga w Glinie

                                                                Małkinia Górna, dnia 03.08.2009r.
RSH 7625/6-9/2009
O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. /
i n f o r m u j ę

że w dniu 03.08.2009r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej żwirowej na bitumiczną w m. Glina gmina Małkinia Górna, przewidzianej do realizacji na działkach Nr 530 i 531, została wydana przez Wójta Gminy Małkinia Górna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RSH 7625/6-8/2009.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3, w terminie od 03.08.2009r. do 17.08.2009r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-08-12 10:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-08-12 10:12:07)
 
 
ilość odwiedzin: 2579828

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X