☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie - zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - droga w Rostkach Wielkich

 
                                                                    Małkinia Górna, dnia 16.07.2009r.
RSH 7625/8-7/2009
O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 74 ust. 3, art ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199, poz. 1227 / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. /
i n f o r m u j ę

że w dniu 15.07.2009r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej przewidzianej do realizacji na działce Nr 926 w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie i działce Nr 60 w obrębie geodezyjnym Rostki Piotrowice, na odcinku o długości 980 m zostało wydane przez Wójta Gminy Małkinia Górna postanowienie nr RSH 7625/8-6/2009 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Małkinia Górna ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8°° do 16°°, pokój nr 3, w terminie od 17.07.2009r. do 31.07.2009r.
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-07-17 11:14:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-07-17 12:03:19)
 
 
liczba odwiedzin: 3297436

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X