☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyniku przetargu dot Przebudowy drogi gminnej transportu rolniczego w m. Grądy.

Małkinia Górna dn. 24.03.2009 r


Nr INW 341-01/2009


wszyscy uczestnicy postępowania
Zawiadomienie


Urząd Gminy w Małkini Górnej informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp., na wykonanie Przebudowy drogi gminnej transportu rolniczego w m. Grądy, gmina Małkinia Górna (dz. nr 417), na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r wybrano: dla zadania 1 Podbudowa ofertę Firmy Transportowo – Usługowej Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej. Cena oferty 149.474,40 złotych brutto. Dla zadania 2 Nawierzchnia wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Cena oferty 166.225,00 złotych brutto.


Uzasadnienie


Zgodnie z pkt XVI SIWZ dokonano oceny złożonych ofert wg następujących kryteriów:

cena oferty – 100 pkt liczona, wg algorytmu:C = oferta z najniższą ceną : cena oferty badanej x 100

C - ilość punktów obliczona dla badanej oferty.

Złożono pięć ofert:


Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych MIKST Sp. z o.o. 07-100 Wegrów,

ul. Gdańska 69 A

Zad. 1. Cena – 286.765,88 złotych brutto. Liczba punktów – 52 pkt.

Zad. 2. Cena – 191.918,20 złotych brutto. Liczba punktów – 87 pkt.


Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp zo.o.

ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Maz.

Zad. 2. Cena – 166.225,00 złotych brutto. Liczba punktów – 100 pkt.

Oferta nr 3

Spółdzielnia Robót Budowlano – Drogowych

ul. Zaściankowa 1, 05-240 Tłuszcz

Zad. 1. Cena – 153.061,20 złotych brutto. Liczba punktów – 98 pkt.

Zad. 2. Cena – 179.950,00 złotych brutto. Liczba punktów – 92 pkt.


Oferta nr 4

DOM – BUD Dariusz Chlubicki

Kańkowo 67, 07 – 320 Małkinia Górna

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp.

Wykonawca nie wyraził zgody na poprawę omyłek rachunkowych.


Oferta nr 5

Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki

ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna.

Zad. 1. Cena – 149.474,40 złotych brutto. Liczba punktów – 100 pkt.Wytworzył:
Udostępnił:
Adam Pławski
(2009-05-18 15:45:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Adam Pławski
(2009-05-18 15:45:47)
 
 
ilość odwiedzin: 3098700

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X