☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 26.11.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej na oczyszczalnię ścieków

 
 
 
Małkinia Górna, dnia 13.03.2009r.
Wójt Gminy
Małkinia Górna
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna

RSH 7625/14-11/08/09O b w i e s z c z e n i e


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego / tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. / , w związku z art. 46a ust. 5, 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm. /

i n f o r m u j ę


o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie oczyszczalni ścieków do przepustowości
Q = 1 300 m³/d na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1103/9, 2298, 2116, 2296, 2254 w m. Małkinia Górna oraz na działce nr ewid. 1144 w obrębie Zawisty Nadbużne gmina Małkinia Górna”.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku w godz. od 8°° do 16°°, pokój nr 3, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Małkinia Górna, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Wójt
mgr. inż. Marek Kubaszewski

Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2009-03-17 08:26:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2009-03-17 08:30:23)
 
 
liczba odwiedzin: 3297384

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X