☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz. Dla osób niepełnoletnich druki meldunkowe wypełnia się oddzielnie.
2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
3. Odpis skrócony aktu urodzenia osoby niepełnoletniej nie posiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Uwagi:

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
2. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w  miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub formularza zgłoszenie wymeldowania z miejsca  pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
4. Zgłoszenie zgonu dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego.
5. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
6. Cudzoziemiec opuszczający terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dokonać wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

Wnioskodawca otrzymuje wolne od opłaty zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

Pliki do pobrania:
- Zgłoszenie wymeldowania z miejsca  pobytu stałego
- Zgłoszenie wymeldowania z  miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wniosek można złożyć:
- osobiście
- przez pełnomocnika

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gminy Małkinia Górna   nr 24 9823 1021 0100 0169 2001 0011

Akty prawne  dotyczące sprawy:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r., poz. 993 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr. Tel 29 644 29 86.

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:55:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:55:20)
 
 
ilość odwiedzin: 3099796

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X