☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Wtorek 02.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Wymagane dokumenty

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności.
2. Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
3. Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
5. Dowód osobisty wnioskodawcy lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości.
 
Odmowa udostępnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
Tel. 29 6442986

Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku.

- wzór wniosku

Wniosek można złożyć:

- listownie
- osobiście
- przez pełnomocnika

Opłata za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych wynosi 31 zł.
Opłatę można wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek Gmina Małkinia Górna
 nr 24 8923 1021 0100 0169 2001 0011.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy.

Akty prawne dotyczące sprawy

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. nr 195, poz. 1153).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
(Dz. U. nr 105, poz. 667).

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:52:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-05-21 09:52:30)
 
 
ilość odwiedzin: 3099790

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X