☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gmina Małkinia Górna

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budowia sieci wodociągowej w miejscowości Glina / Bielawy gm. Małkinia Górna .

Małkinia Górna, dnia 17.09.2007r.
Wójta Gminy
w Małkini Górnej
ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
 
            RSH 7625/9-10/2007
 
 
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
 
                        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego / tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm. / oraz art. 32 ust. 2, 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska / Dz.U. z 2007r. Nr 88, poz. 587 ze zm./,
 
 
i n f o r m u j ę
 
            o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Glina / Bielawy gm. Małkinia Górna .
            Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1 od poniedziałku do piątku, w godz. 8°° - 16°° pokój nr 3, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej.
 
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                         Wójt
                                                                                    mgr inż. Marek Kubaszewski
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Sikorska
(2007-10-04 14:02:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Sikorska
(2007-10-04 14:02:30)
 
 
ilość odwiedzin: 2418048

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X