☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Piątek 22.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestry ogólnodostępne

Wykaz
rejestrów publicznych  prowadzonych w Gminie
Małkinia Górna
 
Rejestr rozgraniczenia nieruchomości
 rejestr prowadzi Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
 
Rejestr wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
rejestr prowadzi Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania
 
Rejestr osób ubiegających się o przydział mieszkania
rejestr prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
 
Rejestr wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego
rejestr prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
 
Rejestr decyzji środowiskowych
Rejestr prowadzi Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
 
Rejestr zamówień publicznych
rejestr prowadzi Referat Inwestycji i Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
 
Rejestr oświadczeń majątkowych
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr wybranych ławników
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr dzierżawionych gruntów i najmu lokali użytkowych
rejestr prowadzi Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
 
Rejestr dodatków mieszkaniowych
rejestr prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
 
Rejestr opłat za wieczyste użytkowanie
rejestr prowadzi Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
 
Rejestr podziału nieruchomości
rejestr prowadzi Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
 
Rejestr zaświadczeń
rejestr prowadzi Referat Budżetowo-Finansowy i Planowania
 
Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony kraju
rejestr prowadzi Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 
 Rejestr spraw dotyczących usuwania drzew
rejestr prowadzi Referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
 
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
rejestr prowadzi referat Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
 
Rejestr ras psów uznanych za agresywne
rejestr prowadzi Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Handlu i Usług
 
Rejestr aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw i zgonów
rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
 
Rejestr wydanych dowodów osobistych
rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
 
Rejestr wyborców
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr skarg i wniosków
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr instytucji kultury
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr zarządzeń Wójta
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr uchwał Rady Gminy
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr aktów prawa miejscowego
rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr danych przetwarzanych przez Straż Gminną
Rejestr prowadzi Straż Gminna
 
Rejestr wniosków Komisji Rady Gminy
Rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Rejestr prowadzi Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Kadr
 
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i terminie określonym w przepisach na których podstawie jest prowadzony rejestr. Ponadto informacji dotyczących danych zgromadzonych w rejestrach udziela się na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
 
Ograniczenia udostępnienia: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631).
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Konferowicz
(2008-12-30 11:32:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Konferowicz
(2013-09-23 15:55:48)
 
 
liczba odwiedzin: 3372164

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X