☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy

Uchwały podjęte na VI Sesji Rady Gminy w Małkini Górnej w dniu 28 kwietnia 2003 roku

  • Uchwała Nr 33/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

- Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2002 rok, 
- Udziela się Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 rok.

  • Uchwała Nr 34/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową gminy Małkinia Górna

- Do obsługi budżetu gminy Małkinia Górna wybiera się Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w Małkini Górnej.

  • Uchwała Nr 35/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Małkinia Górna
  • Uchwała Nr 36/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

- Punkty sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych winny być usytuowane nie bliżej niż 50 m od granic następujących obiektów:
1/ szkół,
2/ obiektów kultu religijnego,
3/ dworca kolejowego. 
- Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie targowiska gminnego w Małkini Górnej przy ulicy Biegańskiego.

  • Uchwała Nr 37/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych

- Skład liczbowy komisji dyscyplinarnej I instancji ustala się na 7 osób, 
- Skład liczbowy komisji dyscyplinarnej II instancji ustala się na 6 osób. 
- Powołuje się komisję dyscyplinarną I instancji w następującym składzie osobowym:
1. Jan Borowy – Z-ca Wójta
2. Elżbieta Kazimierczuk – Skarbnik Gminy
3. Barbara Rostkowska – Kierownik USC
4. Małgorzata Biegaj – Kierownik Referatu Organizacyjnego,
Spraw Obywatelskich i Kadr
5. Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Gospodarki
Przestrzennej, Komunalnej i Infrastruktury
6. Bogusława Łupińska – Kierownik Referatu Ochrony
Środowiska, Handlu i Usług
7. Barbara Markowska - Kierownik OSP

- Powołuje się komisję dyscyplinarną II instancji w
następującym składzie osobowym:
1. Adam Przesmycki
2. Andrzej Siwek
3. Ewa Janik
4. Jerzy Maliszewski
5. Mirosław Wróbel
6. Bolesław Kruszewski

- Komisje powołane są na okres kadencji 2002 – 2006,

- Członkowie komisji pełnią swoje obowiązki do czasu
powołania nowych komisji,

- Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany ze składu
komisji przez jej członków zwykłą większością głosów.

  • Uchwała Nr 38/VI/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

 
 
liczba odwiedzin: 3264211

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X