☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 22.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy

Uchwały podjęte na V Sesji Rady Gminy Małkinia Górna w dniu 31 marca 2003 roku.

 

 • Uchwała Nr 22/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.
 • Uchwała Nr 23/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Oœrodka Pomocy Społecznej.
 • Uchwała Nr 24/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu udzielonych świadczeń z zakresu zadań własnych gminy oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 • Uchwała Nr 25/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Wód Gruntowych przed Zanieczyszczeniami Pochodzącymi z Indywidualnych Gospodarstw Rolnych.
 • Uchwała Nr 26/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata.
 • Uchwała Nr 27/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie określenia przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Małkinia Górna.
 • Uchwała Nr 28/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie ustanowienia zasad na jakich przewodniczšcemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta.
 • Uchwała nr 29/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku zmieniająca uchwałę Nr 14/III/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok.

Ustala się dochody budżetu gminy na 2003 rok w wysokoœci 15.585.297 zł,

Ustala się wydatki budżetu gminy na 2003 rok w wysokoœci 15.803.560 zł,

 • Uchwała Nr 30/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zacišgnięcia kredytu pomostowego na budowę ulicy Wyszyńskiego w 2003 roku.
 • Uchwała Nr 31/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę ulicy Sienkiewicza i Lipowej w 2003 roku.
 • Uchwała Nr 32/V/2003 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 


 
 
liczba odwiedzin: 3265282

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X