☰ Menu Prawe Menu ☰
Gmina Małkinia Górna
Herb Gminy Małkinia Górna

Czwartek 29.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy

Uchwały podjęte na III Sesji Rady Gminy Małkinia Górna w dniu 13 grudnia 2002 roku.

 

  • Uchwała Nr 7/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od nieruchomości
  • Uchwała Nr 8/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
  • Uchwała Nr 9/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku zmieniająca Uchwałę Nr 165/XXVII/2001 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej.
  • Uchwała Nr 10/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę do obliczania podatku rolnego na 2003 rok z kwoty 33,45 zł za 1 q do kwoty 29 zł. za q ( słownie: dwadzieścia dziewięć złotych ).

  • Uchwała Nr 11/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od posiadania psów

Roczną stawkę podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 25 złotych od psa.
Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania nieruchomości innych niż te o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.Uchwała Nr 12/III/2002 Rady Gminy Małkini Górnej z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzoru formularzy dla celów wymiaru i poboru podatku rolnego oraz podatku leśnego.

  • Uchwała Nr 13/II/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso i określenia terminów płatności dla inkasentów.

Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
Inkasentami do poboru w drodze inkasa należności są sołtysi,
Inkasent należności pieniężnych pobieranych od podatników jest zobowiązany wpłacać na rachunek Urzędu Gminy Małkini Górnej,
Za pobór przez inkasentów należności ustala się wynagrodzenie w wysokości 9% od kwot zainkasowanych,
Terminem płatności dla inkasentów jest 7 dni po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata powinna nastąpić.

  • Uchwała Nr 14/III/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminny na 2003 rok.

Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 15.510.688 zł,

Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 15.151.483 zł,

  • Uchwała Nr 15/III/2002 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Małkinia Górna.

Zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Małkinia Górna,

Wybory zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 31 stycznia 2003 roku,

Wójt Gminy w terminie do 31 grudnia 2002 roku przygotuje szczegółowy terminarz wyborów i poda go do wiadomości mieszkańców sołectw,

Tryb wyborów sołtysów i rad sołeckich określają statuty sołectw,

Zobowiązuje się Wójta Gminy do zapewnienia techniczno-organizacyjnej obsługi zebrań wiejskich.

 
 

 


 
 
liczba odwiedzin: 3270377

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X